Sponsorbeleid

Bakkerij Terpstra krijgt veel verzoeken om verschillende evenementen, verenigingen, activiteiten en goede doelen te sponsoren. Omdat het niet haalbaar is om alles te sponsoren, is ons centrale uitgangspunt om niet te sponsoren om te sponsoren. Hoe goed sommige doelen ook zijn, wij kunnen helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren. Daarom hebben wij voor ons en uw gemak een sponsorbeleid opgesteld.

Wij willen graag onze maatschappelijke betrokkenheid tonen en een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Wij zijn van mening dat we dat het best kunnen doen door inzet van onze expertise en passie; het maken van brood-, chocolade- en banketproducten. Wij zetten ons met onze energie, ons bedrijf en onze producten graag in voor maatschappelijk doeleinden. Bakkerij Terpstra heeft ervoor gekozen om haar betrokkenheid vorm te geven door primair te sponsoren met producten die afkomstig zijn uit onze bakkerij en niet door middel van een financiële bijdrage.

Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moet het verzoek aan een aantal criteria voldoen:

 • Sponsoring moet een positieve en zichtbare bijdrage leveren aan de positionering van Bakkerij Terpstra;
 • In aanmerking komen uitsluitend projecten, activiteiten, of verenigingen binnen in ons verzorgingsgebied, die tevens een postieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke, culturele of sportieve ontwikkeling van ons verzorgingsgebied; (Regio Gorssel, Zutphen, Deventer)
 • Sponsoring van individuen is uitgesloten, wij ondersteunen uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
 • Bakkerij Terpstra sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van etniciteit, geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging.
 • Politiek geëngageerde evenementen of organisaties zijn uitgesloten van sponsoring.
 • Wij nemen alleen sponsor aanvragen in behandeling die tijdig (minstens 6 weken vooraf) en per e-mail zijn aangevraagd en die aantoonbaar voldoen aan onze criteria.

Heeft u een fantastisch evenement, team of organisatie? Voldoet u aan bovenstaande criteria? Dan horen wij heel graag van u en zien wij uw sponsoraanvraag graag tegemoet. Stuur uw sponsoraanvraag per email naar info@bakkerijterpstra.nl en neem daarin in ieder geval de onderstaande punten op:

 • Naam van de organisatie
 • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • Naam van het evenement en een korte beschrijving hiervan
 • Motivatie van de sponsor aanvraag
 • Hoe draagt uw voorstel bij aan de positionering van Bakkerij Terpstra?
 • Wat verwacht u van Bakkerij Terpstra en wanneer?

Het versturen van een sponsor aanvraag is helaas geen garantie voor toekenning van de sponsoring. Wel garanderen wij u dat wij uw aanvraag, indien deze aan de gestelde criteria voldoet, aandachtig zullen bekijken en serieus in overweging zullen nemen. Ook krijgt u in dat geval binnen 2 weken bericht van ons met een goed- of afkeurend karakter. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie. Wanneer wij sponsoring toekennen is dat zonder precedentwerking en in principe eenmalig. Voor een opvolgend of gelijksoortig evenement, verzoeken wij u dan ook om een nieuwe aanvraag in te dienen.